VRÁCENÍ A VÝMĚNY

HARMONOGRAM ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo do 30 dnů písemně oznámit PJU do.o., že odstupuje od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy vyplňte formulář, který najdete ZDE.
30- denní lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí / dodání objednaného zboží.

ZPŮSOBY VRÁCENÍ KUPNÍ CENY

Kupní cena je kupujícímu vrácena na způsob platby použitý při nákupu, s výjimkou hotovostních plateb při převzetí, kupující obdrží kupní cenu na svůj transakční účet.

VADNÝ VÝROBEK NEBO CHYBNÝ VÝROBEK

Spotřebitel může uplatnit svá práva ohledně objektivní chyby resp. vadný výrobek, oznámí-li tuto skutečnost prodávajícímu vadu do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Spotřebitel musí vadu v oznámení vady podrobně popsat a umožnit prodávajícímu prohlídku věci.
Spotřebitel, který prodávajícího správně informoval o vadě, má právo od prodávajícího požadovat:
na odstranění vady zboží nebo vrácení části uhrazené částky v poměru k vadě nebo
vymění vadné zboží za nové zboží popř
vrátí zaplacenou částku.
Není-li existence vady zboží nebo nesrovnalosti v poskytování služby zpochybněna, musí prodávající žádosti spotřebitele z předchozího odstavce vyhovět co nejdříve, nejpozději však do 8 dnů.
Prodávající musí na žádost spotřebitele odpovědět písemně nejpozději do 8 dnů od obdržení žádosti, pokud je existence vady zboží zpochybněna.
Když se jedná o skutečnou vadu výrobku:
nemá-li výrobek vlastnosti potřebné pro jeho obvyklé užívání nebo provoz;
nemá-li výrobek vlastnosti potřebné pro zvláštní použití, pro které ji kupující kupuje, ale které byly prodávajícímu známy nebo mu měly být známy;
nemá-li výrobek vlastnosti a funkce, které byly výslovně nebo mlčky ujednány nebo předepsány;
pokud prodávající předal výrobek, který neodpovídá vzoru nebo modelu, pokud nebyl vzor nebo model prezentován pouze pro upozornění.
Vhodnost zboží pro běžné použití se posuzuje s ohledem na běžné zboží stejného druhu a s přihlédnutím k případným prohlášením prodávajícího o vlastnostech zboží učiněným prodávajícím nebo výrobcem, zejména prostřednictvím reklamy, prezentace výrobku nebo uvedení na samotné zboží.
Jak se uplatňuje skutečná chyba výrobku?
Zákazník může uplatnit svá práva vyplývající ze skutečné vady výrobku, pokud nám vadu oznámí do dvou měsíců ode dne zjištění vady.
Zákazník musí závadu blíže popsat v oznámení o chybě a umožnit nám prohlídku věci.
Na odpovědnost za věcné chyby se vztahují ustanovení zákona upravující závazkové vztahy a zákona o ochraně spotřebitele.
Kdy prodejce nenese odpovědnost za věcné chyby?
Prodávající neručí za věcné vady zboží, které se projeví po uplynutí dvou let od dodání věci. Má se za to, že vada na majetku existovala v době doručení, pokud se projeví do šesti měsíců od vydání. Práva spotřebitele se promlčují za dva roky ode dne, kdy prodávajícího o vadě informoval.
Formulář pro nahlášení věcné chyby naleznete ZDE.

JAK POŽÁDAT O VRÁCENÍ NÁKUPU RESP VÝMĚNU PRODUKTU

Pro vrácení kupní ceny popř. pro změnu produktu vyplňte online formulář. Pokud bude vada / poškození produktu patrné z obrázku / videa, které přiložíte v rámci online formuláře, budeme Vás informovat, že tento produkt není potřeba produkt vracet, kupní cenu popř. výměny domlouváme co nejdříve popř do 30 pracovních dnů od obdržení vaší žádosti. V případě, že vady/poškození výrobku nejsou z obrázku/videa patrné nebo odstoupíte od smlouvy, obdržíte e-mailem po vyplnění reklamačního formuláře reklamační kód, který přiložíte k balíku a následně zašlete balík na adresu uvedenou v e-mailu. V případě vrácení produktu Vám bude vrácena kupní cena resp. výměna je provedena do 30 pracovních dnů od převzetí balíku.
O uznání věcné chyby a tím i vrácení kupní ceny můžete zažádat ZDE.
O výměnu produktu za nový můžete požádat ZDE.

NÁKLADY NA DOPRAVU PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Náklady na vrácení zboží nese kupující. Vrácené produkty nepřijímáme na dobírku.
Adresa pro vrácení zboží je uvedena v rámci e-mailu, který obdržíte po žádosti o odstoupení od smlouvy, vrácení kupní ceny popř. výměna produktu.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ PO VYPRŠENÍ 30 DENNÍ LHŮTY K VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Protože spokojenost zákazníka je na prvním místě, nabízíme v našem internetovém obchodě prodlouženou 30denní záruku „No Kidding“, což znamená, že stále můžete odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí balíčku. Po 30 dnech od převzetí balíku můžete reklamovat pouze věcnou chybu resp. výměna produktu.